1. Основні поняття


Сайт - сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: www.lud.com.ua


Адміністрація Сайту - адміністрація сайту www.lud.com.ua, lud.ukraine@gmail.com.


Користувач - фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотнього зв'язку на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.


Форма зворотнього зв'язку - спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.


2. Загальні положення


2.1. Справжня Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Форму зворотнього зв'язку на Сайті.


2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.


2.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.


2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню «Політика конфіденційності».


2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності.


2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті www.lud.com.ua.


2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігаються в архіві документації Адміністрації Сайту.


2.8. Використовуючи Форму зворотнього зв'язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.


2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про Користувача.


3. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ


3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, посилання та ін., Передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.


3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотнього зв'язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.


3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, посилання та ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посаду та ін. з метою виконання зобов'язань перед користувачем Сайту.


3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:


а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;


б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;


в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;


г) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.


3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг / продажу товарів, пропонованих на Сайті.


4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п.3 цієї Політики конфіденційності.


5. ПЕРЕДАЧА персональних даних


5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.


5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.


6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ персональних даних


6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.


6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ


Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.


8. Заходи для захисту інформації про користувачів


Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а та

Вгору